Wet Wapens en Munitie

Wet die de opsporing, vervolging en berechting regelt van handelingen die te maken hebben met (verboden) wapenbezit en wapenhandel. De wet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen.