Wet op de economische delicten (WED)

Wet die de opsporing, vervolging en berechting regelt van handelingen die schadelijk zijn voor het economische leven. In de wet staat beschreven welke delicten, die genoemd worden in vele andere wetten, een economisch delict (misdrijf of overtreding) zijn.
De opsomming van economische delicten is zeer gevarieerd. Een boer die de mestwetgeving overtreedt kan op basis van deze wet vervolgd worden. Maar ook een overtreding van de milieuwetgeving, het Vuurwerkbesluit of de Woningwet kan een economisch delict zijn. Overigens kent ook het Wetboek van Strafrecht delicten die economisch van aard kunnen zijn, bijvoorbeeld valsheid in geschriften of fraude bij een faillissement.