Waterkracht

Energie, opgewekt met behulp van vallend of stromend water.