Waardering in lopende prijzen

Waardering van stromen en standen in een bepaalde verslagperiode worden gewaardeerd tegen de prijzen van diezelfde periode.