Wetboek van Militair Strafrecht

Wetboek dat de opsporing, vervolging en berechting regelt van delicten (misdrijven en overtredingen), die alleen door militairen kunnen worden gepleegd.
Een militair kan een ‘gewoon’ of een ‘militair’ strafbaar feit plegen. ‘Gewone’ strafbare feiten staan in het Wetboek van Strafrecht beschreven, ‘militaire’ strafbare feiten in het Wetboek van Militair Strafrecht. Voorbeelden van militaire strafbare feiten zijn ‘ongeoorloofde afwezigheid’, ‘het niet opvolgen van dienstbevel’, ‘op wacht in slaap vallen’ en ‘dienstweigering’.