Waterschapsarchiefdienst

Een archief van samenwerkende waterschappen, ondergebracht in een gemeenschappelijke bewaarplaats en beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.