Waterschapssecretarie (archieven)

Archiefbewaarplaats van een waterschap die niet wordt beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.