Wijk

Onderdeel van een gemeente en cluster van één of meerder buurten, dat op basis van historische dan wel stedenbouwkundige kenmerken homogeen is afgebakend.
Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.