Windenergie

Energie, opgewekt met een windmolen of windturbine.