Werkbelasting

Van werkbelasting is sprake bij een persoon die 'ja, regelmatig' of 'ja, meestal' antwoordt op de desbetreffende enquêtevraag naar lichamelijke en psychische werkbelasting.