Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.
Verzekerden die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, kunnen nog in aanmerking komen voor een uitkering. De toegang tot de WAZ is met ingang van 1 augustus 2004 voor nieuwe gevallen geblokkeerd. Bestaande WAZ-uitkeringen blijven doorlopen.