Wetenschappelijk onderwijs

Onderwijs verzorgd door universiteiten en particuliere instellingen dat wordt afgesloten met een bachelor- of masterdiploma van een in Nederland erkende opleiding.
Wo-bacheloropleidingen duren 3 jaar, masteropleidingen tussen de 1 en de 4 jaar. Voor het volgen van een bacheloropleiding moet men in principe minimaal een vwo-diploma of hbo-propedeuse hebben. In sommige gevallen gelden er nog aanvullende eisen. Om toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding dient men te beschikken over een wo-bachelordiploma, soms met extra eisen.

Alle in Nederland erkende opleidingen in het wo zijn sinds 2023 opgenomen in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). RIO vervangt CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) en BRIN (Basisregister Instellingen).