Wettelijke sociale premies

De premies die werkgevers en werknemers verschuldigd zijn op grond van een aantal sociale verzekeringswetten, te weten de AOW, de ZFW en de WW.