Wateroppervlak (bodemgebruik)

Totale oppervlakte binnen- en buitenwater, exclusief binnenwater smaller dan zes meter.
Het wateroppervlak in het Bestand Bodemgebruik wordt berekend aan de hand van de land-watergrenzen uit de topografische kaartbladen van de Topografische Dienst Kadaster. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de interpretatie van luchtfoto’s van één peiljaar.

Deze cijfers kunnen marginaal afwijken van het wateroppervlak uit de statistiek van de “Ruimtelijke maatstaven Financiële VerhoudingsWet”. De statistiek van de “Ruimtelijke maatstaven Financiële VerhoudingsWet” is te vinden in het dossier “Nederland regionaal”.