Woningmarktgebied (31)

Groep van gemeenten ontworpen voor het woningbehoefteonderzoek.
De indeling in 31 woningmarktgebieden is op verzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer door Bouwcentrum Advies BV ontwikkeld voor het woningbehoefteonderzoek 1989/1990.