Winter (meteorologisch)

December tot en met februari.
De winter van een verslagjaar omvat de maanden januari en februari van het verslagjaar plus de maand december van het voorafgaande jaar.