Wet Investeren in Jongeren

Wet die als doel heeft jongeren van 18 tot 27 jaar te begeleiden naar werk of scholing.
Gemeenten doen hen een aanbod, een werkleer-traject. De WIJ trad per 1 oktober 2009 in werking en kwam per 1 januari 2012 te vervallen, opgegaan in WWB.