Werkzame bevolking

Alle personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als bij een in het buitenland gevestigd bedrijf werkzaam zijn.
De werkzame bevolking kan onderverdeeld worden in personen die minder dan 12 uur per week werken en personen die 12 uur of meer per week werken. Deze laatste groep is de werkzame beroepsbevolking.