Werktijdverkorting

Verkorting van de werktijd waarvoor ontheffing is verleend vanwege buitengewone gebeurtenissen zoals op grond van het bepaalde in artikel 8, eerste lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.