Wettig gehuwd

Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een wettig huwelijk.