Geschil

Gemeenschappelijke noemer voor een werkstaking, een werkonderbreking, een uitsluiting van werknemers door de werkgever, of voor een reeks van meerdere samenhangende werkstakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen.
De eenheid van telling in de Statistiek Werkstakingen. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden, zoals: loonsverhoging of andere loonkwesties, werktijd, CAO-onderhandelingen. Ook kunnen conflicten ontstaan om andere redenen, bijvoorbeeld bij reorganisaties.