Gemiddelde leeftijd

Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden.