Geografisch basisregister (GBR)

Dit register bevat alle adressen van Nederland met een locatieaanduiding.
Alle adressen van Nederland voorzien van de postcode, de gemeentecode, de wijk- en buurtcode en de coördinaten van het betrokken 500x500meter rastervierkant. Het register wordt jaarlijks gegenereerd.