Gemeentelijke heffing

Door de gemeente gevorderde betaling in de vorm van een belasting of een retributie.
De mogelijkheid van gemeenten om heffingen op te leggen is verankerd in de Gemeentewet. Belastingen komen ten goede aan de algemene middelen van de gemeente, retributies worden geheven ten behoeve van een specifiek doel.