Geestelijke gezondheidszorg

Deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen.
Dit betreft zowel psychosociale problemen als psychische stoornissen; biedt tevens preventie.