Grensarbeider

Werknemer wiens woonadres en werkadres in twee verschillende landen liggen.
Ook mensen die niet dagelijks naar de woonplaats terugkeren worden tot de grensarbeiders gerekend.