Gewichtseenheden energie

De gasvormige steenkool- en aardolieproducten worden zowel in kilogrammen als in kubieke meters aardgasequivalent uitgedrukt.
Berekening van gewichtseenheden uit volume-eenheden aardolieproducten:
- LPG: 1 liter = 0,53 kilogram;
- Nafta: 1 liter = 0,75 kilogram ;
- Aardoliearomaten: 1 liter = 0,75 kilogram;
- Vliegtuigbrandstoffen: 1 liter = 0,80 kilogram;
- Motorbenzine: 1 liter = 0,745 kilogram;
- Overige lichte oliën: 1 liter = 0,75 kilogram;
- Petroleum: 1 liter = 0,79 kilogram;
- Gas-, diesel- en lichte stookolie: 1 liter = 0,84 kilogram;
- Zware stookolie: 1 liter = 0,96 kilogram;
- Smeermiddelen: 1 liter = 0,88 kilogram.

Berekening van gewichtseenheden uit kubieke meters aardgasequivalent;
- LPG: 1 m3 ae = 0,700 kilogram;
- Aardgas: 1 m3 = 0,829 kilogram;
- Overige gassen: variabel, n.l. afhankelijk van de samenstelling.