Goederennaamlijst NST 2007

De classificatie van goederen die gebruik maakt van een indeling gebaseerd op de NST 2007.
Deze codering is vanaf het referentiejaar 2008 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.
NST 2007 is een classificatiesysteem voor producten en activiteiten en houdt rekening met de economische activiteit waaruit de goederen afkomstig zijn.
Het eerste niveau van de NST-classificatie (de twintig afdelingen) wordt gebruikt voor de indeling van het soort goederen.

NST 2007 afdelingen
01 Producten van de landbouw, jacht en bosbouw; vis en andere visserijproducten
02 Steenkool en bruinkool; ruwe aardolie en aardgas
03 Metaalertsen en andere delfstoffen; turf; uranium en thorium
04 Voedings- en genotmiddelen
05 Textiel en textielproducten; leder en lederwaren
06 Hout, hout- en kurkwaren (m.u.v. meubelen); vlecht- en mandenmakerswerk; pulp, papier en papierwaren; drukwerk en opgenomen media
07 Cokes en geraffineerde aardolieproducten
08 Chemische producten en synthetische of kunstmatige vezels; producten van rubber of kunststof; splijt- en kweekstoffen
09 Overige niet-metaalhoudende minerale producten
10 Metalen in primaire vorm; producten van metaal, andere dan machines en apparaten
11 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.; kantoormachines en computers; elektrische machines en apparaten, n.e.g.; radio-, televisie- en telecommunicatieapparatuur; medische apparatuur en instrumenten, precisie- en optische instrumenten, uurwerken
12 Transportmiddelen
13 Meubelen; overige industrieproducten, n.e.g.
14 Secundaire grondstoffen; gemeentelijk afval en overig afval
15 Brieven, pakketten
16 Uitrusting en materiaal voor het vervoer van goederen
17 Vervoerde goederen in het kader van particuliere of bedrijfsverhuizingen; door reizigers begeleide bagage en artikelen; voor reparatiedoeleinden vervoerde voertuigen; overige niet voor de markt bestemde goederen, n.e.g.
18 Gegroepeerde goederen: diverse soorten goederen die gezamenlijk worden vervoerd
19 Niet identificeerbare goederen: goederen die om de een of andere reden niet te identificeren zijn en daarom ook niet in de groepen 01 tot en met 16 kunnen worden opgenomen
20 Overige goederen, n.e.g.