Gemiddelde inkoopwaarde

De waarde van de inkopen gedeeld door de hoeveelheid van de ingekochte goederen.