Gemiddelde huishoudensgrootte

Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Wordt berekend door de totale bevolking in particuliere huishoudens te delen door het aantal particuliere huishoudens