Geboorteoverschot

Het aantal levendgeborenen min het aantal overledenen in een bepaalde periode.