Groene belastingen

Heffingen die het afremmen van milieubelastende activiteiten beogen via een verhoging van de prijs.
De opbrengst van deze heffingen gaat naar de algemene middelen en wordt dus niet speciaal gebruikt voor de financiering van milieumaatregelen door de overheid.
Voorbeelden van groene belastingen zijn de brandstofaccijns, de motorrijtuigenbelasting en de energiebelasting.