Geharmoniseerde consumentenprijsindex constante belastingen

Europese prijsindex waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen en van consumptiegebonden belastingen is verwijderd.
De HICP constante belastingen geeft antwoord op de vraag wat de prijsontwikkeling is als de belastingtarieven niet veranderen.