Geregistreerd werkloosheidspercentage

De geregistreerde werklozen in procenten van de beroepsbevolking (CCS 1991).
Het percentage wordt berekend op de beroepsbevolking van 16 tot 65 jaar.