Grenslogies

Ruimte in penitentiaire inrichtingen die is bestemd voor opname van niet-Nederlanders aan wie toegang tot Nederland is geweigerd.