Goederennaamlijst NSTR

De classificatie van goederen die gebruik maakt van een indeling gebaseerd op de NST/R (Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée).
Deze codering is sinds 1 januari 1967 van kracht binnen de lidstaten van de Europese Unie.
Door de hiërarchische opbouw van codenummers is het mogelijk goederen te groeperen tot 10 hoofdstukken (1-digit) en 52 groepen (2-digit) op basis van het eerste, resp. de eerste twee cijfers van het codenummer. De volledige detaillering naar goederensoorten is mogelijk tot op 4-digit niveau.

NSTR hoofdstukken
0 Landbouwproducten en levende dieren
1 Andere voedingsproducten en veevoeder
2 Vaste minerale brandstoffen
3 Aardoliën en aardolieproducten
4 Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies
5 Ijzer, staal en non-ferrometalen (incl. halffabricaten)
6 Ruwe mineralen en -fabricaten; bouwmaterialen
7 Meststoffen
8 Chemische producten
9 Voertuigen, machines en overige goederen (w.o. stukgoederen)
xx Oorlogswapens en -munitie