Gemeengevaarlijk misdrijf

Misdrijf tegen de openbare orde, omschreven in artikel 157 en 158 Wetboek van Strafrecht.
Het gaat om (schuld aan) brandstichting, ontploffing of overstroming.