Gewenste arbeidsduur

Gewenst aantal uren dat een persoon per week wil werken.
Gebaseerd op vragen in de Enquête Beroepsbevolking aan personen die minstens 12 uur per week werken. Aan hen wordt gevraagd of ze op korte termijn meer of minder zouden willen werken, en zo ja hoeveel uur in totaal men per week zou willen werken.