Gemiddelde bevolking

De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.
De gemiddelde bevolking wordt ook per leeftijd uitgerekend. Dit gebeurt voor de twee leeftijdsbegrippen op verschillende wijze:
- Leeftijd op 31 december:
De helft van de personen met een bepaald geboortejaar aan het begin van een periode plus de helft van de personen met dat zelfde geboortejaar aan het einde van de periode.
- Leeftijd op de laatste verjaardag:
De helft van de personen van een bepaald leeftijd aan het begin van een periode plus de helft van de personen van gelijke leeftijd aan het einde van de periode.