Gemeentearchief

Archiefbewaarplaats van een gemeente beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.