Gehoorde verdachte

Natuurlijke persoon die wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en die door het daartoe bevoegde gezag is gehoord.