Gemeentesecretarie (archieven)

Archiefbewaarplaats van een gemeente die niet wordt beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.