Gepremieerde en gesubsidieerde sector

Werknemers in dienst van werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector.
Vòòr 1 januari 1986: de werkingssfeer van de Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden Collectieve Sector.