Gecombineerde penitentiaire inrichting

Penitentiaire inrichting met twee of meer bestemmingen die elk meer dan tien procent van de totale celcapaciteit omvatten.
Meestal is sprake van een huis van een bewaring in combinatie met een ander soort celbestemming.