Gezondheidstoestand

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de gezondheidstoestand in objectieve zin en in subjectieve zin.
De gezondheidstoestand in objectieve zin is de gezondheid zoals beoordeeld door medische beroepsbeoefenaren, met infectieziekten en doodsoorzaken als objectieve indicatoren.
De gezondheidstoestand in subjectieve zin is de gezondheid zoals ervaren door personen zelf, beïnvloed door eigen gevoel en/of vooroordelen.