Gymnasium

Het gymnasium is één van de twee onderwijssoorten van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Bij deze zesjarige opleiding krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en minimaal één van deze klassieke talen in de bovenbouw
De andere onderwijssoort in het vwo is het atheneum. Tot de invoering van de profielen mochten leerlingen op het gymnasium voor het eindexamen zelf een pakket van ten minste zeven vakken samenstellen. Vanaf het schooljaar 1998/’99 moeten zij, evenals de leerlingen op het atheneum, kiezen uit vier profielen. Aanvankelijk vielen Grieks en Latijn bij deze profielen in de zogeheten ‘vrije ruimte’. Vanaf 2006/’07 worden deze twee klassieke talen tot de profielvakken gerekend.