Geldscheppende financiële instelling

Instelling met als belangrijkste kenmerk dat ze schulden aangaat in de vorm van chartaal geld, giraal geld en deposito's. Het deel van deze schulden dat in bezit is van niet-geldscheppende financiële instellingen wordt de liquiditeitenmassa of de geldhoeveelheid genoemd. De omvang van de liquiditeitenmassa speelt een belangrijke rol bij de beslissingen van de Europese Centrale Bank ECB om de rente al dan niet te veranderen.
De geldscheppende financiële instellingen gebruiken de verkregen middelen voor het verstrekken van leningen en het kopen van waardepapieren. De volgende instellingen maken deel uit van de geldscheppende financiële instellingen:
De Nederlandsche Bank N.V., de algemene banken, de coöperatief georganiseerde kredietinstellingen en haar centrale kredietinstelling, de spaarbanken en de effectenkredietinstellingen. Effectenkredietinstellingen zijn instellingen die bemiddelen bij de handel in effecten op de beurs en krediet verlenen op onderpand van effecten.