Gebruikscriterium

Criterium toegepast bij het vaststellen van investeringscijfers. Daarbij worden alle ter beschikking gekomen materiële vaste activa in aanmerking genomen. Niet alleen de activa die verkregen zijn door koop, huurkoop, financial lease of door vervaardiging in eigen bedrijf, maar ook de activa verkregen op basis van operational lease en huur.
Voor de jaren 1995-2000 zijn de investeringscijfers gebaseerd op het gebruikscriterium, dus inclusief
operational lease en huur.