Gewerkte uren

Het totaal aantal uren feitelijk gewerkte tijd van iemand die betaalde arbeid verricht.

Relevante links