Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Een electronisch bevolkingsregister gebruikt door de gemeenten.
De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vormt de grondslag voor de gemeentelijke bevolkingsregisters. Vanaf januari 2014 is deze wet vervangen door de Wet basis registratie personen (Wet BRP).